İrtibat

Bize görüşlerinizi belirtebilir, taleplerinizi iletebilirsiniz.

<% if request.querystring("islem") = "Gonder" Then %>

<% 'Response.write "i=" &request.form("islem") &"
" 'Response.write "i="&request.querystring("islem") &"
" islem = request.querystring("islem") sayfa1 = "iletisim" Baslik1 = "İLETİŞİM BİLGİLERİ" iadi = request.form("name") ifirmaadi = request.form("edtFirmaAdi") iAdres = request.form("edtAdres") iil = request.form("edtil") iMail = request.form("email") iTel = request.form("tel") iKonu = request.form("edtKonu") iGorev = request.form("edtGorev") iHaber= request.form("edtHaber") iDiger= request.form("message") aMail_Sunucu = "mail.glassinox.com.tr" aMail_Kullanici= "mail@glassinox.com.tr" aMail_Sifre = "Gi2015" aMail_Kime = "mail@glassinox.com.tr" Dim objEmail Set objEmail = Server.CreateOBject( "Persits.MailSender" ) 'objEmail.ContentType = "text/html" objEmail.CharSet = "utf-8" objEmail.Host = aMail_Sunucu objEmail.UserName = aMail_Kullanici objEmail.Password = aMail_Sifre objEmail.From = aMail_Kullanici objEmail.port = 587 objEmail.AddAddress aMail_Kime objEmail.IsHTML = True objEmail.Subject = "Glass inox - iLETiSiM FORMU" icerik = "" icerik = icerik & "
"&"ADI : " &iadi icerik = icerik & "
"&"TELEFON : " &iTel icerik = icerik & "
"&"MAİL : " &iMail icerik = icerik & "
"&"MESAJ : " &iDiger objEmail.Body = icerik 'objEmail.Body = icerik objEmail.Send Set objEmail = Nothing Response.write "
MAİLİNİZ BAŞARI İLE ALINDI.
" Response.write "İLETİŞİM FORMUNU DOLDURDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
" response.write icerik %>

<% else %>

Mesajı Gönder

<% end if%>

İletişim Bilgileri

  • Satış Ofisi:
    Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Fıstık Sok. No:1 K:1-2 Kağıthane
    İstanbul / Türkiye
  • info@glassinox.com.tr
  • Tel: +0090 212 233 94 29 - 36
    Fax: +0090 212 233 94 17